Wsparcie dla niepełnosprawnych

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna kalectwo i inwalidztwo były tematami tabu. Ludzi, jacy w jakiś sposób pozostali dotknięci przez los właściwie nie można było spotykać na ulicy. Powodów było parę. Między innymi fakt, że figurom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było przemieszczać się w powierzchni miejskiej. Jednak w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych wybitnie się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej kurs. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby i w głównej mierze rządy wielu krajów podjęły starania w celu przeciwdziałania wyeliminowaniu społecznemu osób dotkniętych inwalidztwem. Jest to niesłychanie istotna zmiana społeczna. W Polsce aktualnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, które zachęcić mają chlebodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Pomocnym walorem są tu ogromne dopłaty do stanowisk pracy konstruowanych naturalnie z myślą o takich osobach. Niezwykle ważne jest także to, że poszczególne samorządy lokalne, w tym bezsprzecznie też władze Warszawy, dokładają wszystkich starań, by przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny wcale nie oznacza gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło też ustanowić trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. To doborowa okazja do tego, by pokazywać, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są identycznie wrażliwi i wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu miastach Polski, w tym bezsprzecznie też w Warszawie organizowane są spotkania oraz konferencje, na których podejmuje się tematykę niepełnosprawności. To też korzystna szansa dla władz miast i gmin do tego, aby zastanowić się nad ułatwieniami dla osób, które nie są tak efektywne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów oraz Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz częściej są zauważane potrzeby tych ludzi. To właśnie dzięki temu w przestrzeni miejskiej pojawiają się autokary dostosowane do przewozu wózków inwalidzkich czy podjazdy umożliwiające postaciom niepełnosprawnym stosunkowo łatwe dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat sprawy karne łódź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *