W jaki sposób pozbyć się problemu z kłopotliwym zadłużeniem?

W jaki sposób pozbyć się problemu z kłopotliwym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. Niejednokrotnie wierzycielami są też osoby prywatne, które udzielają pomocy finansowej z słusznym zabezpieczeniem. Jakim? Najczęściej są to różnorodnego rodzaju weksle. To właśnie na tych pismach należałoby się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz to popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją zaświadcza oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia postać, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych ma prawo emitować własne weksle. To naturalnie z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki bądź umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest fenomenalną usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtenczas specjalistyczne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą kwotę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Są też weksle in blanco

Jest to dość specyficzny typ weksla, który określany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odnaleźć wolno skup weksli in blanco posiadają nadzwyczaj precyzyjne wymagania wobec ewentualnych kontrahentów. Niejednokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie reagują na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli korporacji skupujących weksle ich konsumentami na ogół są przedsiębiorcy, jacy próbują odebrać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *